Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku