Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

HISTORIA FILMU [2023/24]

Katarzyna Figat

ANALYSIS OF MUSIC WORK

Malwina Marciniak

ESTETYKA

HISTORY OF MUSIC

Malwina Marciniak

LITERATURE OF MUSIC

Malwina Marciniak